فرانسویویرایش

اسمویرایش

hydrogène خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع hydrogènes)

  1. هیدروژن