اسپانیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین libertas

اسمویرایش

libertad (جمع libertades)

  1. آزادی

واژه‌های مرتبطویرایش