انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

light (جمع lights یا -)

  1. نور