انگلیسیویرایش

اسمویرایش

light (جمع lights یا -)

  1. نور