آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

mago

  1. معده