ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

mese مذکر (جمع mesi)

  1. ماه