آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

mund

  1. دهان