انگلیسیویرایش

اسمویرایش

object (جمع objects)

برگردان‌هاویرایش

فارسى: برآخت، چیز، مقصود، شیء، موضوع، منظره، هدف، مفعول، کالا

فعلویرایش

object (سوم شخص مفرد از حال ساده objects, حال استمراری objecting, گذشته ساده و اسم مفعولی objected)

برگردان‌هاویرایش

اعتراض کردن، مخالفت کردن