اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

pájaro مذکر

  1. پرنده