ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

نسخه مونث‌شده واژه مذکر ragazzo (پسر؛ دوست‌پسر) از لاتین قرون وسطی *ragatius، به احتمال بیشتر در نهایت از عربی رَقَّاص(raqqāṣ).

اسمویرایش

ragazza مونث (جمع ragazze)

  1. دختر