انگلیسیویرایش

اسمویرایش

scrutiny (جمع scrutinys)

  1. یه آزمایش (معاینه) دقیق و پرجزئیات از چیزی:
    Will the candidates stand up under all that scrutiny?
    The figures are likely to come under close scrutiny.
    The government's record will be subjected to/come under (close) scrutiny in the weeks before the election.

برگردانویرایش