فرانسویویرایش

اسمویرایش

sein خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع seins)

  1. sein مذکر

آلمانیویرایش

آوایشویرایش

فعلویرایش

( بی‌قاعده)

  1. مصدر بودن
    .Das ist schön
    آن زیبا است.