آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

sterno

  1. ستاره