انگلیسیویرایش

اسمویرایش

sulfur (معمولا ناشمردنی؛ جمع sulfurs)

  1. گوگرد