انگلیسیویرایش

صفتویرایش

temporal (مقایسه‌ای نیست)