فرانسویویرایش

اسمویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. travail مذکر
  1. کار