ترکی استانبولیویرایش

صفتویرایش

  1. ölü
  1. مرده