یونانیویرایش

اسمویرایش

όνομα خنثی (ónoma)، جمع ονόματα

  1. نام