روسیویرایش

فعلویرایش

(igrátʹ) играть
  1. بازی کردن