باز کردن منو اصلی

عبریویرایش

اسمویرایش

עין (áyin)

  1. چشم