فارسیویرایش

اسم مرکبویرایش

  1. جزیره.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین