(تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. پارچه‌ای که زیر لباس می‌دوزند.
  2. رنگ اولی که بر روی سطحی که باید رنگ شود می‌زنند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

قیدویرایش

  1. آن سوی تر، زاس

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

fodera

انگلیسی
wigan