فارسی ویرایش

ریشه‌ لغت ویرایش

  • پهلوی

آوایش ویرایش

  • /آستَر/

  اسم ویرایش

آستر

  1. در خیاطی پارچه‌ای که زیر لباس می‌دوزند. مقابل رویه.
  2. رنگ اولی که بر روی سطحی که باید رنگ شود، می‌زنند.

  مثال ویرایش

  1. آسترش را هم خواستن، کنایه از: ادعای بیش از حد داشتن و بسیار طلبکارانه برخورد کردن.

واژه‌های مشتق شده ویرایش


برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن/ فرهنگ لغت معین