فارسیویرایش

  1. اهل کشور آمریکا
  2. آنچه که ساخت کشور آمریکا باشد و یا به نوعی به آن مربوط باشد.

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tillandsia