آميزشی

(تغییرمسیر از آميزشي)

فارسی

ویرایش

برگردان‌ها

ویرایش
  • انگلیسی: ناخوشي آميزشي venereal