فارسیویرایش

(وَ)

اسمویرایش

  1. نصیب، قسمت، بهره.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • آخ