(اُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

ریشه: ōtāk

اسمویرایش

  1. خانه، چهاردیواری دارای سقف.
  2. خیمه. اطاق، اوتاغ و اوتاق هم گویند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. اتاق

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
room