(اَ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

ترجمهویرایش

  1. سخن بازی

اسمویرایش

  • فرهنگ، دانش.
  1. هنر.
  2. معاشرت، روش پسندیده.
  3. شرم، حرمت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. در پیرامون ادبیات نوشته احمد کسروی

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

cortesia

انگلیسی
politesse