فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [اَس/آس]

  اسمویرایش

اساس

  1. بن، پایه، پی، بنیاد، شالوده.
  2. (ادیان): در مذهب اسماعیلیه، بالاترین مراتب دعوت، پیش از امام. یا یکی از مراتب دعوت اسماعیلیان.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش