(اِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

عددویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(اَ)

(فع رابطه.)

  1. سوم شخص مفرد از مصدر «اَستن»

فرانسوی از فنلاندیویرایش

هستن. (زمان حال فعل «بودن»)

  1. : هوا روشن

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. اس

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

  1. استخوان.
  2. هستة میوه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
please