(اَ لَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. پارچة ابریشمی.
  2. نام یکی از رب النوع‌های یونان قدیم که زمین را بر دوش خود حمل می‌کند.
  3. اولین مهرة گردن.
  4. نقشه جغرافی.
  5. سطح مقعر فلک نهم.
  6. نام اقیانوسی که بین اروپا و امریکا قرار دارد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
satin