فارسیویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /اُقیانوس/

  اسمویرایش

اقیانوس

  1. (جغرافیا): هریک از پنج پهنه آب شور که اطراف خشکی‌های کره زمین را فرا گرفته است.
  2. مأخوذ از یونانی. دریای بسیار بزرگ.

––––

برگردان‌هاویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ فارسی معین