فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
thermometre