فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. دوازدهمین ماه سال سریانی، مطابق سپتامبر فرنگی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین