فارسیویرایش

(دِ)

اسم مرکبویرایش

  1. نتیجة کار، راندمان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

efficiency

انگلیسی
yield