فارسیویرایش

(~. گُ دِ)

صفت مفعولیویرایش

  1. انتخاب شده.
  2. ترجیح داده شده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
selective