فارسیویرایش

(دَ)

مصدر متعدیویرایش

  1. بو کردن، استشمام کردن.
  2. بو دادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین