فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. برابر با دو ده، نوزده به اضافة یک.
  2. کنایه از: بسیار عالی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. 20
  2. یکی از اعداد . برابر دو در ده
  3. به معنای عالی نیز می باشد.

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
vigesimal