فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • [جَواب]

  اسمویرایش

جواب

  1. پاسخ.
  2. آن چه پس از حل مسئله یا معادله به دست می‌آید.

  صفتویرایش

  1. جبران، تلافی.
  2. نتیجه آزمایش یا آزمون.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

فرهنگ لغت معین