(حَ تّا)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

حرف اضافهویرایش

  1. تا، تا آن که.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

قیدویرایش

addirittura

neanche

nemmeno

قیدویرایش

perfino

انگلیسی
even