فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [خِ]

حرفویرایش

خ

  1. حرف نهم از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر عدد «۶۰۰» می‌باشد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معپین