فارسیویرایش

(خا دَ)

صفت لیاقتویرایش

  1. چیزی که شایستة خواند باشد، قابل قرائت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
vocal