فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. خواننده

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

lettore

اسمویرایش

cantante

انگلیسی
vocalist