(خُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

ضمیرویرایش

  1. ضمیر مشترک که در میان متکلم، مخاطب و غایب مشترک است و همیشه مفرد آید.
  2. شخص، ذات، وجود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. کلاه فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی بر سر گذارند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

===آوایش===: xud

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

ضمیرویرایش

انگلیسی
self