فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

solare

انگلیسی
solar