(خُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. خوب، نیک.
  2. شاد، شادمان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. خشک، خشکیده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

  1. خوشه. خشو:
  2. مادر زن.
  3. مادر شوهر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

برگردان‌هاویرایش

  • انگليسی :well
انگلیسی
sweet