فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. بند، تله، تور ماهیگی

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جانوران بی آزاری مانند آهو، گوزن.
  2. جانور اهلی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:net
ایتالیایی

اسمویرایش

rete

اسمویرایش

tranello

انگلیسی
trap