دستبندزدن

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
manacle