فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /دُنیا/

  اسمویرایش

دنیا

  1. (نجوم): کیهان. جهان، کره زمین. جهانی که در آن هستیم.

 مثالویرایش

  1. دنیا را آب می‌بره، او را خواب می‌بره کنایه از: الف - به خواب سنگین فرو رفته‌. ب - از همه چیز و همه کس غافل مانده.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین