فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(پش.)

  1. پیشوندی است به معنای صاحب، دارنده. مؤنثِ «ذو».

اسمویرایش

  1. حقیقت هر چیز.
  2. فطرت، جبلت. ~
  3. جسم.
  4. جوهر، گوهر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

essenza

انگلیسی
substance