راه انداختن

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

scattare