فارسی

ویرایش

ریشه‌شناسی

ویرایش
  1. مفصل بین ران و ساق پا.

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین
  1. زانو

آوایش

ویرایش

سمپا: "zAnu

برگردان‌ها

ویرایش
ایتالیایی

ginocchio

انگلیسی
knee