فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. مفصل بین ران و ساق پا.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. زانو

آوایشویرایش

سمپا: "zAnu

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ginocchio

انگلیسی
knee